Danışmanlık Formu

Danısmanlık Formu

 • Kişisel Bilgiler

 • :
 • Lütfen hayatınızdaki Önemli olayları belirtin

 • Lütfen hayatınızdaki Önemli olayları belirtin

 • Lütfen hayatınızdaki Önemli olayları belirtin

 • Lütfen hayatınızdaki Önemli olayları belirtin

 • Lütfen hayatınızdaki Önemli olayları belirtin

 • Astroloğunuzla paylaşmak istediğiniz bir olay

 • Astroloğunuza niçin danışmak istiyorsunuz ?

 • Formu Tamamlayın

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Gizliliği

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır

Bu bağlamda yalnızca www.ozdengelen.com.tr sitesi aracılığı ile aldığınız ve alacağınız hizmetler kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, verilecek hizmet kapsamında işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sitemiz tarafından koruma altında olup 3.kişiler ile yasal bir zorunluluk olmadığı sürece paylaşılmayacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.